De Noordpoolexpeditie als inspiratiebron
voor 'ervarend leren'
 
 
De 'Noordpool'-presentatie is uitstekend als metafoor in te zetten voor het werken met teams.
In veel bedrijfstrainingen bestaat behoefte om pakkende voorbeelden uit de harde praktijksituatie te gebruiken met als doel deelnemers bewuster te leren kijken naar hun eigen gedrag.
De tocht naar de Noordpool was vooral succesvol omdat de expeditieleden bereid waren om te leren van hun fouten en zich aan te passen aan steeds veranderende situaties op het poolijs. Ze werden voortdurend heen en weer geslingerd tussen hun eigen behoeftes (het 'nemen') en dat wat er nodig was als bijdrage aan het team of de ander (het 'geven').
Hoe verloopt eigenlijk samenwerking onder extreme druk en hoe krijg je het gewenste resultaat? Conflicthantering, ondersteuning, eigen verantwoordelijkheid en leiderschap spelen een cruciale rol en zijn voortdurend in het geding.
Deze heldere presentatie geeft veel stof tot discussie en kan teams in hoge mate motiveren om met zichzelf aan de slag te gaan!

Tijdsduur afhankelijk van doelstelling: 60 - 120 minuten